Shenzhen Honger Machine Equipment Co.,Ltd
工場の情報
工場面積: 0 m2
雇用者の人数: -
工場の住所: 1601-1602, A4 Building, Zhujiang Plaza,Longxiang Road, Longgang District, Shenzhen,China.